Ông Huỳnh Minh Việt

icon_dad

Ông Huỳnh Minh Việt

Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh năm 1983, ông Huỳnh Minh Việt tốt nghiệp và có bằng MBA từ Harvard Business School, bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghiệp và bằng Cử nhân Kinh tế từ Đại học Stanford. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và đầu tư, ông đã từng làm Chuyên viên M&A tại Morgan Stanley (Hoa Kỳ) và tư vấn cho các quỹ và tập đoàn toàn cầu đầu tư vào Việt Nam. Ông từng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc của BioSpring - công ty chuyên về công nghệ sinh học và giữ chức Tổng giám đốc của LeadvisorSanei Hospitality Holdings (LS Holdings) – công ty liên doanh giữa Leadvisors Capital Management và Sanei Kenchiku Sekkei. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của OCH, ông được bầu làm Thành viên HĐQT của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.